Energetski certifikat - postupak izrade

Energetski pregled zgrade

Energetski pregled zgrade radi se na objektu za koji se radi energetski certifikat. U dogovoru sa naručiocem vrši se obilazak objekta sa potrebnim mjerenjima. Mjerenja su najčešće samo geometrijske prirode, a služe kao podloga kasnijem proračunu. Uočava se tipologija gradnje i materijali od kojih je objekat sagrađen te se sve precizno evidentira, također u svrhu kasnijeg proračuna fizike zgrade.

Vrši se pregled sustava za grijanje i hlađenje te se evidentiraju trošila unutar objekta. Od vlasnika se traži da predoči potrošnju energenata za zadnje tri godine. Ujedno se radi i fotodokumentiranje zatečenog stanja. Zaključno, kroz razgovor sa naručiocem prikupljaju se i opći podatci o objektu u pogledu vlasništva, starosti i sl.

Ovisno o složenosti objekta cijeli proces energetskog pregleda od dolaska na energetski pregled do završetka energetskog pregleda traje od 30min za manje objekte, stan, apartman isl, i više ovisno o složenosti objekta za koji se vrši energetski pregled i izrađuje energetski certifikat.

Što Vi trebate učiniti

Nakon što smo dogovorili izradu energetskog certifikata vi kao naručioc trebate pripremiti potrebne podatke i informacije o vašem objektu. Primarno tu se misli na postojeću tehničku dokumentaciju ukoliko ju posjedujete, te za zadnje tri godine troškove energenata, energije i vode ukoliko je to moguće, te zk izvadak za objekat (nije nužno da bude orginal) za koji se radi energetski certifikat.

Naručioc za vrijeme energetskog pregleda prisustvuje energetskom pregledu da bi mogao dati sve potrebne informacije o objektu za koji se izrađuje energetski certifikat.